Dynamisk Stop Loss och Take Profit in Forex Trading

De flesta handlare skulle förmodligen hålla med om att det svåraste att få till rätt i forexhandel är placeringen av stop losses och take profit nivåer. En stor del av utbildningsmaterial för handel, och material som delas bland handelsstuderande fokuserar på att hitta rätt tillfälle att ingå affärer. Vi kan vara på det klara med att ingången är väldigt viktig, men bra handelsförvaltning – med andra ord, att använda rätt stop losses och take profit nivåer och ändra dessa nivåer på ett passande sätt allt eftersom affären fortgår – vilket är lika viktigt. Det är fullt möjligt att ha rätt om ingångar hela tiden och fortfarande förlora på det stora hela. Förutsatt att du har en bra ingångsstrategi, hur kan du best utnyttja den? Finns det någon bättre, mer dynamisk metodik än att bara sätta stop loss och take profit nivåer för att sen gå iväg? Det finns det, även om det kan vara utmanande som “ställ in och glömt” är metoder psykologiskt sätt lättare att implementera.

Dynamiskt Stop Loss

Det är en god ide att aldrig handla utan ett fast stop loss, det vill säga, ett som är registrerat hos mäklares plattform för utförande, såvida du inte använder väldigt små positionsstorlekar. Detta är en viktig del av riskkontroll inom forexhandel.

Ditt stop loss kan göras dynamiskt, som ett sätt att låsa in vinster på en affär som går med mot vinsts. Dock bör stop losses alltid bara flyttas i riktningen för att minska förluster eller låsa in vinster. På det sättet kan man försäkra sig om att en affär som fortgår väl kommer gå med viss vinst. Detta är även ett bra sätt att låta en affär dö en ”naturlig” död, istället för att sikta på vinstmål som kan vara väldigt svåra att förutsäga.

Ett exempel på ett dynamiskt stop loss är det följande stoppet. Det kan sättas på ett specifikt antal pips eller baserat på något mått av genomsnittlig ombytlighet. Det senare alternativet är det bättre valet.

Ett annat exempel vore att flytta stop loss nivån periodiskt så att det är just förbi större högpunkter och lågpunkter eller andra tekniska indikatorer. Det fina med det är att affären hålls vid liv så länge den går väl. När en stark affär börjar falla ner genom viktiga stödnivåer, så nås denna typ av stopp och avslutar affären. Denna metod är ett sätt att låta vinnare löpa medans man håller förluster kort.

Först av allt är det värt att du frågar varför det är värt att använda take profit order över huvud taget med forex. Många handlare gillar att använda dem istället för att flytta upp stoppen och låta affärerna avslutas på det sättet, av den enkla anledningen att den senare metoden betyder att du alltid ger upp viss flytande vinst. Men varför alls kap av en vinnare kort? Du kanske tror att priset bara kommer nå nivå X , men den ångar på och fortsätter vidare? Om du gör en lista av dina senaste hundra affärer, så är det praktiskt taget garanterat att du kommer upptäcka att användandet av någon sorts följande stopp get dig mer vinst över lag, än även den smartaste applikationen av take profit order någonsin gjort. Men förstås, om din handelsstil är väldigt kortsiktig så kan take profit orders verka vettigare. Men om du försöker låta vinnare fortsätta i dagar, veckor, eller till och med månader, gör då take profit order faktiskt någonting alls förutom att reta dig med rädsla och girighet?

Det finns en möjlig kompromiss. Du kanske vill använda att ha dynamiska take profit nivåer satta på nivåer relativt långt framför det aktuella priset, vilken till exempel kan nås genom en plötslig nyhetsdriven spik. Detta kan ge dig en viss trevlig vinst på spiken, och låta dig återkomma på ett bättre pris när spiken återgår. Detta är det mest omdömesfulla användandet av fasta take profit order inom icke-skalperande handelsstilar.

Du kanske även använder mjuka take profit nivåer, om du klarar att bevaka medans priset gör en väldigt bra, lång ”klimax”-stapel. Dessa kan ofta vara bra tillfällen för snabba utgångar och återingångar som beskrivet ovan. Varning för att denna taktik kräver riktigt goda färdigheter och mycket erfarenhet för att appliceras framgångsrikt på forexhandel, det är en värdelös väg för nybörjare att gå.

Darwinist Trading

Charles Darwins evolutionsteori föreslog att den som var bäst rustad inom en ras var mest sannolik att överleva. Vi har alla sett det när vi planterar växter i en trädgård. Vanligen är det de groddar som ser starkast och längst ut som blir de som eventuellt växer upp till att bli det bästa exemplaren. Trädgårdsexperter drar upp de sjuka och svagare plantorna, och lämnar de starkaste att växa, och skördar den när de börjar vissna. Vinstrik “Darwinistisk handel” på forex kan uppnås på precis samma sätt, genom att använda en kombination av fasta och rörliga stop losses / take profit order för att påverka trimningen och skörden genom att korta av förlorare och låta vinnare löpa vidare. Ett stop loss som resulterar i vinst kan kallas för en take profit order, när du tänker på det.

In Darwinistisk handel överlever bara de starkaste affärerna, och de svagast presterande gallras bort.

Fallstudie

Vi kan demonstrera hur resultat kan förbättras genom att använda lätt kvantifierbar “Darwinistisk handel” tekniker, som använder de tidigare tre årens fallstudie av valutaparet EUR/USD.*

Långa affärer ingicks när en snabb exponentiellt rörligt medel korsade en långsam enkel rörligt medel på entimmesdiagrammet, förutsatt att alla längre tidsramar också var i linje med  det. (upp till och inklusive den veckovisa perioden). Ett inledande fast stop loss motsvarande 20-dagars Average True Range användes.

Det blottade bakåttestets resultat var väldigt positiva: av en total på 573 affärer, så träffade 53.40% av den en viss nivå motsvarande det fasta stop losset, och 25.65% av affärerna gav en avkastning motsvarande fem gånger det fasta stop losset, innan det nådde sitt fasta stop loss. Dessa tydliga resultat visar varför det är så mycket mer förtjänstfullt att låta vinnare löpa på.

Låt oss nu titta på hur många affärer som visade på vinst 2 timmar efter ingång. Bara 48.31% av affärerna i denna kategori. Om vi istället tittar på alla affärer som eventuellt nådde fem gånger det fasta stop losset, ser vi att 57.44% av dessa affärer gick med vinst inom 2 timmar efter ingång. Fem gånger average true range är långt mer än genomsnittlig ombytlighet för två timmar, så där finns en momentum-faktor som spelar in här.

Detta kan faktiskt ses ännu lättare genom att titta på resultaten av affärer som gjorts när de längre tidsramarna inte visade samma momentum:

EUR/USD

Notera hur resultaten generellt förvärras ju färre tidsramar som påvisar samma likriktade momentum. Uppenbarligen, när ett valutapar har gått starkt i en riktning under flera veckor, är det mer troligt än inte att fortsätta i den riktningen.

DailyForex.com Team
About DailyForex.com Team
Vi på DailyForex består av ett gäng analytiker och forskare från olika hörn i världen som håller oss informerade och uppdaterade dagligen från morgon till kväll om marknadsläget för att kunna förse dig med unika perspektiv och hjälpsamma analyser som kan hjälpa dig i ditt valutahandlande.
 

Recensioner för de mest besökta forexmäklarna