Trendhandel – pullbacks eller breakouts

Jag har skrivit en hel del om hur trendhandel kan vara ett bra sätt att få oddsen till din fördel vid valutahandel (eller något annat). Även om det är en stil som har fördelar så har det visats att identifiera och följa trender är en genomgående framgångsrik metod för handel och som kan följas av alla, även nya handlare.

Jag har tittat på olika metoder för ingång och har tenderat att föredra en ingång efter pullbacks som sedan återvänder till den rådande trenden. Däremot skulle jag vilja presentera ny forskning som tyder på att en breakout ingång kan vara mer effektiv.

Identifiera en trend

Det finns alla typer av märkliga och underbara metoder för att identifiera trender, men det behöver inte vara komplicerade för att vara effektiva. Jag har funnit att bara genom att avgöra om priset är högre eller lägre än dess nivåer från 1, 3 eller 6 månader tidigare är tillräckligt för att ge en statistisk kant att priset kommer att fortsätta i den riktningen. De bästa resultaten fås genom att använda både 3 och 6 månader, även om användande av enbart 3 månader har varit mycket framgångsrikt under de senaste åren.

Pullback ingångar

För att fortsätta hålla det så enkelt som möjlig fann jag att identifiera pullbacks som uppstår när priset når en botten under 1 dag i en uppåtgående trend, eller en topp under 1 dag i en nedåtgående trend, kan vara mycket effektivt. Jag definierade en trend som över priset för både 3 och 6 månader, eller under. Det japanska 4-timmars candlestick bör ha ett intervall som är större än 30-periodens verkliga räckvidd (ATR) för att visa drivkraften i riktning av en rådande trend. En ingång utlöses om priset når 1 pip bortom trendkanten på candlesticket under de kommande 4 timmarna. En stop loss placeras 1 pip bortom den andra kanske på candlesticket.

Backtester av denna ingångsmetod mot de fyra stora valutaparen under de senaste femton och ett halvt år och med rimlig spread hos mäklare i åtanke visar att det hade en förväntad lönsamhet på alla affärer baserat på riskförhållanden. Det här är en bra indikation på en bra strategi.

Trend Trading Forex

Breakout ingångar

Som en valutahandlare har jag alltid känt att breakouts inte tenderar att fungera så bra vid valutahandel jämfört med hur det fungerar vid handel med aktier eller råvaror. Det verkade också alltid logiskt att pullbacks i trender skulle ha de mest lönsamma ingångarna eftersom priset logiskt sett alltid rör sig längst bort som möjligt från dessa områden i en trend. Vad jag inte riktigt insåg var faktumet att det finns många ”falska starter” med pullbacks. När jag konstruerade ett system för breakouts som hade många filter för att hitta ingångar inom en trend blev förvånad över att finna att resultaten var bättre hos dessa än den pullback ingångarna som jag visar ovan.

Breakout systemet är följande:

  1. Handla i riktning med trenden bara genom att använda ett 4-timmars candlestick diagram.
  2. 18 periodens SMA (simple moving average / enkelt rörelsegenomsnitt) måste vara trendsidan av 60 periodens SMA.
  3. Candlestick måste ha en topp och en botten bortom trendsidan av föregående candlestick.
  4. När candlesticket stängs måste 10 periodens RSI (relative strength index / relativa styrkeindexet) vara större än 50 i en uppåtgående trend eller mindre än 50 i en nedåtgående trend.
  5. Intervallet mellan högt och lågt i ett stängt candlestick måste vara större än 30 periodens genomsnittliga verkliga räckvidd (ATR (average true range))

Det kan tyckas vara mycket filtrering men allt det egentligen gör är att säkerställa att kort- och medellångsiktiga trender är i linje med den långsiktiga trenden när en affär görs. Betydelsen av rörelsegenomsnittet ligger enbart i att det ger ett resultat som är väldigt likt 10-dagars RSI. I själva verket är den här strategin baserad på att RSI – som jag anser vara ”kungen av indikatorer” – är i linje med alla tidsramar över 10 perioder, från den dagliga tidsramen till minut tidsramen vid tidpunkten för inträde.

Utförande av samma backtest som beskrevs tidigare med hjälp av denna metod visar, överraskande, en bättre förväntad lönsamhet för alla riskförhållanden under 20 mot 1:

Trend Trading Strategy

Slutsats

Vad dessa backtester verkar visa är att breakoutmetoden är överlägsen på att uppnå bättre resultat med mindre mål, medan det är bättre att fånga de riktigt stora dragen väldigt tidigt en pullback hos en trend. Vid beslutande om vilken som är den bättre metoden för att välja affärer i en trend, glöm inte att mer frekventa vinster bör resultera i en förstärkande effekt som förstorar den totala vinsten.

Adam Lemon
About Adam Lemon
Adam har arbetat med forexhandel inom den finansella marknaden i över 12 år, inklusive 6 år tillsammans med Merrill Lynch. Han är certifierad i fond- samt investeringsförvaltning av U.K. Chartered Institute for Securities & Investment. Du kan läsa mer om Adam och ta del av hans lektioner i valutahandel här: FX Academy. OBS! För tillfället endast tillgängligt på engelska.
 

Recensioner för de mest besökta forexmäklarna