Handla med guld och silver

Adam Lemon

Handel med guld och silver har blivit allt mer populärt under de senaste åren. Allt fler valutamäklare erbjuder handel med guld och silver och även andra ädla metaller såsom platina och palladium även om guld och silver har det största spekulativa intresset i den här kategorin. Förutom handel med ädelmetaller finns också möjligheten att köpa och sälja omyntat guld och silver i form av mynt, tackor och andra samlarobjekt; men den här artikeln kommer att fokusera på handel av guld och silver online.

Ädla metaller såsom guld och silver har traditionellt varit valutor själva och faller därför naturligt under kategorin ”Forex/Valuta” och har helt och hållet ersatts av regeringsbestämda valutor under de senaste decennierna. Tyvärr förlorar många människor sina tankar när det kommer till ädla metaller, särskilt guld, och glömmer att det är bara ytterligare ett instrument att handla med. Det finns två huvudsakliga anledningar till varför människor blir lite galna när det kommer till guld: först och främst beror det på guldets unika plats i många mänskliga kulturer som ett exempel på värde (dvs. i många fall ses det som en ”säker tillgång”); för det andra tror många att på grund av de regeringsbestämda kommer en dag alla valutor att kollapsa vilket i sin tur kommer att leda till att alla ädla metaller blir enormt värdefulla, vilket är mycket tveksamt.

Prisbeteende för guld och silver

För att lyckas med guld- och silverhandel är det viktigt att inte tänka på själva råvaran och att istället fokusera på prisets beteende. Priset för guld och silver är vanligtvis listade i amerikanska dollar men vissa mäklare listar även priserna i euro eller andra valutor. Om du handlar med någon annan valuta än amerikanska dollar, kom då ihåg att större delen av världen tittar på vad som händer mot den amerikanska dollarn så du bör hålla koll på vad som händer där.

En av de främsta anledningarna till att handel med guld och silver kan vara mer attraktivt än handel med valutor är att dessa ädla metaller oftast rör sig mer än vad valutaparen gör. De största valutaparen fluktuerar vanligtvis mycket mindre och har en större tendens till att återgå till genomsnittliga värden. Exempelvis, under tiden jag skriver detta har under de senaste 1 000 dagarna de fyra största valutaparen rört sig till ett genomsnitt om 1.00% per dag, medan guld i amerikansk dollar har ett genomsnitt på 1.40% per dag och silver är ännu mer explosiv med sina 2.78% per dag.

Det är viktigt att överväga att råvaror generellt sett rör sig betydligt mer än valutor, men den minsta storleken för affärer med råvaror, förutom guld och silver, är vanligtvis mycket större vilket kan innebära problem vid positionsbestämning för mäklare med mindre kontostorlekar. När det kommer till långsiktiga rörelser slår guld och silver valutor, utan tvekan: Även om rörelser om 30% inom ett år händer då och då inom valutor, ibland till och med ännu större, rör sig aldrig de större valutorna lika kraftigt som guld och silver gör. Under de senaste åren har det skett rörelser på 70% per år när det kommer till guld och nästan en tredubbling (200%!) när det kommer till silver, båda betecknade i amerikansk dollar. Det här betyder att även om du kanske behöver bredare stops än vid valutahandel så finns det också ofta mycket högre potentiell vinst. Den hävstång som erbjuds är däremot vanligtvis lägre än jämfört med den som erbjuds vid valutahandel och finansieringskostnader är också vanligtvis högre.

Metod för handel med guld och silver

Om du läser det här och tänker att trendhandel med guld och silver är det rätta sättet är du antagligen på rätt spår: som med valutaparen har handel i riktning med en flermånads-trend visat sig vara en lönsam strategi under de senaste åren men med en lite längre tidsram, där sexmånaders-trenden varit lättast att förutse. Det här resultatet kan tyckas vara förvrängt av faktumet att dessa ädla metaller i allmänhet har varit tålig mot nationella valutor och många har trott att alla icke-konvertibla, regeringsbestämda valutor oundvikligen fördärvas av allmänt accepterade uppfattningar av värde såsom ädla metaller. Det är sant att det är svårt att hitta en strategi som visar sig vara långsiktigt lönsam under den senaste tiden och som är baserad på att sätta guld och silver mot valutor. Tid på dygnet är, i motsats till den populära myten, inte särskilt viktigt.

Guld eller silver?

Vilket är en bättre investering, guld eller silver? Det råder ingen tvekan om att guld favoriseras mer än silver av handlare. Det här kan vara ett misstag eftersom de senare åren har haft större rörelser för silver än vad som har setts i priset för guld. Medan en anledning till det här är psykologiskt eftersom guld anses ha ett högre värde i den mänskliga fantasin. En annan anledning skulle kunna vara den totala spread/kommissionen som debiteras av mäklare vid guldhandel. Vid tidpunkten för den här artikeln debiterar de flesta mäklare som erbjuder handel med guld och silver ungefär 50 cents för guld, vilket är ungefär 0.04% av priset, och 2 cents för silver, vilket är ungefär 0.10% av priset. Det är möjligt att hitta mäklare som kräver stora insättningar med spreads/kommissioner så låga som halva dessa, men även dessa är dyrare än att handla med valutapar. När du överväger de större rörelserna är det ändå lätt att dra slutsatsen att det fortfarande är värda att handla med.

Guld och silver har en hög positiv korrelation, dvs. de tenderar att fluktuera i värde tillsammans. För att ge dig en uppfattning om hur det har fungerat under de senaste åren, titta på tabellen nedan som visar båda två mot den amerikanska dollarn. Guld är markerat i rött och silver är markerat i blått.

Gold and Silver

Det betyder inte att du ska vara beredd att handla med både guld och silver, utan vad det betyder är att du bör se till att du inte har för mycket av båda i samma riktning vid samma tidpunkt. Exempelvis, istället för att ha 1 enhet av långt guld och en enhet av långt silver skulle det troligtvis vara bättre att se till att du har ungefär 1.25 enheter av båda samtidigt som ett maximum.

Strategier för handel med guld och silver

Slutligen, hur kan du bygga en handelsstrategi för dessa ädelmetaller? Strategier för trendhandel har vanligtvis gett de bästa resultaten. Tja, de tenderar att röra sig snabbt och ganska explosivt, så att handla i nya toppar och starka uppåtgående trender när priset är högre än för 6, 3 och 1 månad sen har visat sig vara en framgångsrik metod, särskilt vid användande av volatilitet istället för candle-baserade stops. Med råvaror som dessa har det varit mycket lönsamt att luta sig tillbaka och låta de vinnande affärerna löpa vidare.

Adam Lemon
Adam har arbetat med forexhandel inom den finansella marknaden i över 12 år, inklusive 6 år tillsammans med Merrill Lynch. Han är certifierad i fond- samt investeringsförvaltning av U.K. Chartered Institute for Securities & Investment. Du kan läsa mer om Adam och ta del av hans lektioner i valutahandel här: FX Academy. OBS! För tillfället endast tillgängligt på engelska.

exclamation mark

Se till att dina kommentarer är lämpliga och att de inte marknadsför tjänster eller produkter, politiska partier, kampanjmaterial eller omröstningar. Kommentarer som innehåller missbrukande, vulgära, kränkande, hotande eller trakasserande språk eller personliga attacker av något slag kommer att raderas. Kommentarer med olämpligt innehåll kommer också att tas bort.

0 User comments

exclamation mark

Se till att dina kommentarer är lämpliga och att de inte marknadsför tjänster eller produkter, politiska partier, kampanjmaterial eller omröstningar. Kommentarer som innehåller missbrukande, vulgära, kränkande, hotande eller trakasserande språk eller personliga attacker av något slag kommer att raderas. Kommentarer med olämpligt innehåll kommer också att tas bort.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.