Är Bitcoin i en bubbla?

Adam Lemon

Allt eftersom kryptovalutan Bitcoin når nya spektakulära höjder och dramatiskt ökade nivåer av volatilitet ifrågasätter handlare och investerar om huruvida det är en bra idé att handla med denna tillgång eller om det just nu är bättre att stå över innan den devalverar. Större delen av debatten är fokuserad på om Bitcoin är i en bulle och om den är hållbar som en långsiktig investering. Jag undrar om det är möjligt att sätta ett skäligt pris på Bitcoin, vilka faktorer som kommer påverka marknadspriset och vad en handlare bör titta efter innan de beslutar sig för att handla med Bitcoin.

Vad är en bubbla?

Min föredragna term för vad som ofta kallas för en ”tillgångsbubbla”, ”prisbubbla” eller ”investeringsbubbla” är ”spekulativ bubbla” eftersom topparna av dessa bubblor alltid orsakas av mycket intensiv spekulativ aktivitet. En spekulativ bubbla uppstår när en tillgång befinner sig långt, långt över vad sitt verkliga (ett bättre ord skulle kanske vara ”hållbart”) värde skulle kunna vara. Ett bättre sätt att beskriva det skulle kunna vara att observera att eftersom alla spekulativa bubblor brister kan en bubbla definieras som en tillgång som ökar exponentiellt till extremt inflaterade priser för att sedan krascha och landa på en nivå som är långt under sitt ursprungliga värde (vanligtvis ett fall på 75% eller mer). En spekulativ bubbla kännetecknas av både uppgången och fallet, särskilt fallet, som äger rum under korta tidsramar.

Ekonomen Dr John Paul Rodrigue skapade ett utmärkt diagram (visat nedan) som illustrerar den typiska utvecklingen av en spekulativ bubbla, inte bara efter tid och värde, utan också efter psykologiskt tillstånd hos faktiska och potentiella marknadsaktörer.

Handla med Bitcoin

Låt oss jämföra ovanstående diagram mot ett aktuellt dagligt prisdiagram av Bitcoin I amerikanska dollar:

Bitcoin i en Bubbla

Det kan uppmärksammas att vid tiden då denna artikel skrevs befann sig Bitcoin någonstans runt fasen ”förnekelse” strax efter ”nytt paradigm” från Dr Rodrigues diagram vilket diagrammet verkar matcha bra. Det är värt att tänka på, om det vore inkorrekt skulle Bitcoin fortfarande kunna vara värt att köpa, medans om det är sant skulle en snabb försäljning kunna vara en bra affär. Men det är klar, ett bättre alternativ skulle kunna vara att inte handla med Bitcoin alls, men vad Bitcoin är och hur det fungerar är något som måste tas i beaktning helt och hållet innan det kan bedömas om valutan befinner sig i en bubbla eller inte.

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är en digital valuta som kan köpas fritt. Stämpeln för en valuta är om det betraktas som ett lagligt betalningsmedel. Bitcoin har en lång väg kvar innan det är det, men det accepteras av fler och fler noder inom global ekonomi, inklusive företag såsom Microsoft, Bloomberg och Virgin. De flesta valutor har stöd av nationella centralbanker som har befogenheten att bestämma tillgång till en viss del och kan därför påverka valutakursen för valutorna. Bitcoin har inte stöd av någon centralmakt. Ännu viktigare, nya Bitcoins kan bara genereras av datorer efter att de probabilistiskt har spenderat en liknande mängt av den ”verkliga värdet” av en Bitcoin. För att generera en Bitcoin krävs det att man har och använder sig av dator-hårdvara och en internetanslutning. Om det kan beräknar hus mycket det i genomsnitt kostar att generera en Bitcoin skulle det värdet kunna användas för att uppskatta Bitcoins ”verkliga värde”.

Bitcoins verkliga värde

Det är känt att Bitcoins programvara för generering allokerar ett block av 12.5 Bitcoins var 10:e minut i genomsnitt världen över. En akademisk studie genomförd 2016 uppskattar att ungefär $8,333 förbrukas på elektricitet av Bitcoin minare var 10:e minut vilket tyder på att kostnaden för en Bitcoin är minst $667. Att ta med amorterat värde på all den hårdvara och mjukvara som används är en mer utmanande uppskattning, men samma akademiska studie visar att denna kostnad gör att det totala beloppet spenderat per Bitcoin är närmare $800. Genereringsprocessen för Bitcoin har en annan funktion som gör det omöjligt att kalla $800 för ett ”rättvist pris”, fastän: efter ett visst antal Bitcoins har genererats halverats antal Bitcoins per block vilket dubblar det ”rättvisa priset” per ny Bitcoin. Det förväntas med hög grad av förtroende att denna halvering kommer att ske 2021, och att den sista Bitcoin kommer att genereras år 2140. Det här betyder att det ”rättvisa värdet” för en ny Bitcoin kommer att dubblas till ungefär $1,600 och eftersom räntor är väldigt låga och förväntas förbli det kommer det diskonterade framtida värdet av en ny Bitcoin att vara ungefär samma som det är idag. När studien genomfördes var priset av en Bitcoin långt under $1,600 och med ett dåvarande pris av $2,265 skulle det vara övervärderat med ungefär 42%. Det är också intressant att diagrammet visar en tydlig pivotal punkt som har fungerat som stöd och motstånd på $1,600 vilket kanske inte är ett sammanträffande då studien jag har citerat förmodligen är det mest publicerade trovärdiga försöket att försöka beräkna ett ”verkligt värde” för Bitcoin.

Monetarism, Bitcoin och drömmen av en guldstandard

När 21 miljoner Bitcoins har genererats (”minerats”) blir det omöjligt att generera nya Bitcoins. Bitcoins kan komma att förstöras när ägarna av Bitcoins tappar bort sina lösenord, men Bitcoin kommer, om det faktiskt blir ett lagligt betalningsmedel i större delen av den globala ekonomin och förblir under samma decentraliserade och fasta styre, vara en valuta likt ingen annan som världen har sett: en som kommer att vara helt och hållet ogenomtränglig för inflation och vars tillgång alltid kommer att förbli ha ett stopp. Bitcoin jämförs ofta med guld och silver som historiskt har agerat som de främsta typer av värde och kallas nu av monetarister och libertarianska ekonomer som ett evigt svar på den oändliga avskräckningen av fiatvalutor. Faktum är att Bitcoin kommer att vara fastare: guld och silver kan brytas och lagras och deras relative värden varierar ibland i relativa termer. I teorin kommer Bitcoin inte att lida av detta problem.

Svaret på Bitcoin-bubblan

Det verkar logiskt att anta att Bitcoin överlever i sitt nuvarande okontrollerade och fasta tillstånd, den kommer oundvikligen att stiga i värde mot alla fiatvalutor med den enda diskonteringen som följer av frågan om huruvida den kommer att bli fullt accepterad som ett lämpligt och lagligt betalningsmedel. En faktor för detta är om huruvida andra kryptovalutor eventuellt skulle kunna ta över Bitcoins ledande roll: det är värt att notera att kapitaliseringen av andra kryptovalutor har börjat att överstiga Bitcoins kapitalisering. Om du tror att Bitcoin kommer att behålla sin dominans över de andra individuella kryptovalutorna för att till slut blir allmänt accepterad finns det bara bra anledningar till att tro att Bitcoin är värst minst $1,600 just nu. Om det är sant kan Bitcoin vara överköpt och redo för en väsentlig korrigering, men det skulle inte kunna sägas vara i en bubbla jämförbar med tulpanmanin eller de första brittiska aktiebolagen på 1700-talet. Detta stödjer också Bitcoin som en attraktiv investering på mellan till lång sikt.

Tyvärr ser jag en farlig övergång när jag antar att Bitcoin kommer att vara en fritt konvertibel och utbytbar valuta, dvs. att den kommer att vara tillgänglig för alla som vill ha den och att den kommer att vara allmänt accepterad som ett betalningsmedel. Det här är långt från säkert och med regeringar som hittar betydande värde i att upprätthålla systemen för fiatvalutor som kan komma att inflateras för att avskriva skulder, varför skulle de vilja luta sig tillbaks och låta Bitcoin ta över för nationella valutor som ett medel av byte? Om Bitcoin kommer att förbli bevarat av bohemiska teknikentusiaster, så mycket som idag med mindre än 6 miljoner enskilda användare, så är den i en bubbla och är enormt övervärderad.

Handla med Bitcoin

Om du handlar med Bitcoin med en kortsiktig tidshorisont håll dina placeringar väldigt små eftersom volatiliteten är mycket hög. ATR (Average True Range / genomsnittligt verkligt värde) under 30 dagar har mer än tredubblats under de senaste 6 veckorna. Även om diagrammet fortfarande ser ganska hausse artat ut tekniskt sett så kan vi kanske redan se början på en stor första låg höjd strax över $2,600. Det kan också förväntas att det kommer att finnas stöd vid $2,000 och inom området strax under det priset. En stor korrigering bör förväntas, som i en stor ökning av värde av vilken tillgång som helst innan människor lärt sig något om den och börjar att handla med den. Långsiktiga investerare skulle troligtvis göra rätt i att vänta ett tag i alla fall innan de köper en del av deras avsedda position, helst till en nivå under $2,00, eller ännu bättre, $1,600.

Adam Lemon
Adam har arbetat med forexhandel inom den finansella marknaden i över 12 år, inklusive 6 år tillsammans med Merrill Lynch. Han är certifierad i fond- samt investeringsförvaltning av U.K. Chartered Institute for Securities & Investment. Du kan läsa mer om Adam och ta del av hans lektioner i valutahandel här: FX Academy. OBS! För tillfället endast tillgängligt på engelska.

exclamation mark

Se till att dina kommentarer är lämpliga och att de inte marknadsför tjänster eller produkter, politiska partier, kampanjmaterial eller omröstningar. Kommentarer som innehåller missbrukande, vulgära, kränkande, hotande eller trakasserande språk eller personliga attacker av något slag kommer att raderas. Kommentarer med olämpligt innehåll kommer också att tas bort.

0 User comments

exclamation mark

Se till att dina kommentarer är lämpliga och att de inte marknadsför tjänster eller produkter, politiska partier, kampanjmaterial eller omröstningar. Kommentarer som innehåller missbrukande, vulgära, kränkande, hotande eller trakasserande språk eller personliga attacker av något slag kommer att raderas. Kommentarer med olämpligt innehåll kommer också att tas bort.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.