Är valutahandel tillåtet i islam?

DailyForex.com Team

Frågan om huruvida valutahandel är tillåten enligt islamsk lag är en svår fråga att svara definitivt på. Även om islamiska myndigheter håller med om att valutahandel under vissa förhållanden är halal (dvs. tillåtet enligt islamsk lag), råder det viss tvist om under exakt vilka villkor. Låt oss undersöka dessa frågor en i taget efter att ha tittat på vad som sagts i ämnet av profeten Mohammed (låt frid vara med honom):

”Guld för guld, silver för silver, vete för vete, korn för korn, dadlar för dadlar, salt för salt, lika för lika, samma för samma, hand för hand. Om typerna varierar så sälj som du vill, så länge som det är från hand till hand.”

Finns det något som kan kallas halal valutahandel? Är valutahandel halal eller haram?

Valutahandel – halal eller haram fatwa

Ocker är så klart helt förbjudet i islam och definieras väldigt mycket. Detta antyder att alla slags överenskommelser som innehåller någon form av ränta (riba) inte är tillåten enligt islamsk lag. Under en lång tid gjorde valutamäklarna så att de återspeglade marknadspraxisen att betala och ta betalt av handlaren för ränteskillnaden mellan de två delarna av ett valutapar vars position hölls öppen över natten. Så småningom svarade de flesta valutamäklarna på marknadskrafterna (och påtryckningarna från islamska handlare) genom att bli ”islamiska valutamäklare” och att erbjuda ”muslimska valutakonton som fungerade utan de vanliga räntebetalningarna. Du kanske undrar hur detta gjordes och hur de ändå behåll lönsamheten i sina verksamheter. Detta uppnåddes genom att ta ut ökade provisioner för valutahandel och denna praxis har blivit kontrollstämpeln för nästan alla islamiska valutamäklare. Förmodligen är det i sig bara en kamouflerad intressekomponent och om den här uppfattningen tas gör den valutahandel problematisk enligt islamsk lag.

Ränteproblemet eliminerar också eventuella möjligheter att handla med valuta framöver, eftersom det alltid finns ett intresseelement involverat i dessa transaktioner.

Men om ”vanlig” valutahandel erbjuds av valutamäklare fast utan några räntebetalningar över natten eller avgifter, skulle det kunna rensa hindret av riba.

Vad säger islam om valutahandel online

Efter att ha minskat frågan till valutahandel och anta att det inte finns något ränteelement som anses vara involverat går vi vidare till nästa problem. Det verkar bara vara tillåtet ”så länge som det sker hand till hand”. Så det är tydligt att profeten Mohammed (låt frid vara med honom) hade byteshandel med olika råvaror i åtanke som där bytet skulle ske mellan två parter och erkände att detta var en naturlig och rättvis del av handel. Frågan här ligger i vad som anses vara ”hand till hand”. I de gamla tiderna fanns det så klart inga datorer eller telefoner, så aspekten att göra en affär ansikte mot ansikte (eller hand till hand) var det ingen fråga om. Faktum är att man kan dra slutsatsen att det var naturligt och accepterat för en affär som gjordes mellan två olika parter. I moderna tider kan det hävdas att när det gäller valutahandel är överenskommelsen som gjord mellan en mäklare och en handlare, så detta skulle kvalificeras enligt en sådan definition av två olika parter vilket skulle göra det tillåtet enligt islamsk lag.

Valutahandel och IslamEn vidare allmänt erkänd bestämmelse är att det faktiska utbytet måste ske under samma "sammanträdande" som avtalet görs - med andra ord måste handeln slutföras mer eller mindre omedelbart. Vi verkar vara på fast mark här eftersom när en affär görs med en valutamäklare är den omedelbart i effekt. Intressant kan detta föreslå att alla icke-marknadshandlingar (dvs stop- eller begränsningsorder) är haram!

Det är här som vi kommer fram till det största hindret i att försöka svara på frågan "Är valutahandel halal eller haram?" Vanligtvis förutsätter valutahandlare inte att de faktiskt kommer ta emot den valuta de har "köpt" och att faktiskt aldrig äger valutan de "säljer". De spekulerar helt enkelt att värdet av en valuta kommer att öka och att värdet av en annan kommer att minska. Är sådan spekulation tillåten enligt islamisk lag?

Det här är en extremt svår fråga att svara på och det kan vara en som bör diskuteras med din egen religiösa ledare snarare än att beslutet tas baserat på en internetartikel. Vi har däremot undersökt problemet noggrant och kommer att beskriva några tankegångar nedan.

Vi kan börja med att säga att islam inser att nästan alla vuxna människor strävar efter att förbättra sina finansiella lägen och att livet innebär ett stort inslag av osäkerhet. I livet konfronteras vi med många val vars resultat kan vara oklara och vi försöker att använda vår intelligens och skicklighet för att välja det alternativ som kommer att ge det bästa resultatet. Men, vi måste fortsätta med att säga att hasardspel är strängt förbjudet enligt islamisk lag, även som en form av rekreation eller underhållning där det görs med små belopp som spelaren kan sägas ha råd att förlora.

Vid mätning av dessa två konkurrerande element kan man säga att det är metoden för spekulation som gör skillnaden. En författare har granskat ämnet och uppgav att spekulation med grund av grundläggande analys är tillåten men en teknisk analys är inte det, och det ges också ett intressant resonemang: Placeringar baserade på teknisk analys är mer eller mindre samma sak som att satsa på andras satsningar och att förlita sig på folkmassans beteende för att påverka din spekulation är samma sak som hasardspel, vilket är förbjudet av islamisk lag.

Men detta argument kan säkert kritiseras som oäkta relaterat till marknadsförståelser. Till exempel, är en spekulant som tror att amerikanska dollarn kommer att stiga mot sina euro på grund av ekonomiska grunder bunden att helt enkelt göra affären omedelbart och förbjudas att vidta några åtgärder för att ingå handeln vid det bästa tillfället?

NÄR DU GJORT DIN FORSKNING GRUNDLIGT KAN DU BESLUTA OM ISLAMSK VALUTAHANDEL ÄR RÄTT FÖR DIG.  

Ett starkare argument som kan göras är att en muslim inte har någon anledning till spekulation på valutamarknaden om han eller hon har en fast grund för att kunna förutse framgång. Detta skulle innebära att handeln måste innefatta någon del av antingen en grundanalys eller en teknisk analys som valutahandlaren faktiskt har en anledning till att tro på. Ett exempel skulle kunna vara att följa trender som har en akademiskt etablerad historik av att vara en lönsam handelsmetod på finansiella marknader och handla dessa trender med hjälp av en islamisk valutamäklare. En valutahandlare kan också hävda att en stark teknisk trend är lättare att etablera - och att det är också sannolikt att det finns en underliggande (om än osynlig) "grundläggande" orsak bakom den - än en klassisk grundläggande ekonomisk framtidsutsikt som kan bestridas av professionella ekonomer!

Skapa ett muslimskt valutakonto

Det råder ingen tvekan om att valutahandel är tillåten i islam, förutsatt att det inte finns något inslag av ränta, att det görs hand till hand (även om detta kan tolkas på flera sätt) och att handlaren har en giltig anledning att förvänta sig en sannolik vinst baserad på en analys som inte har sin grund i hasardspel. Som enklaste åtgärd kan islamiska valutamäklare användas för att handla vilket i alla fall borde ta bort alla riba-utmaningarna. Som vi har sett finns det vissa gråa områden inom detta som måste undersökas närmare i god tro och i gott samvete av någon som vill börja halal valutahandel med ett muslimskt valutakonto.

Slutsats

Det bör understrykas att även om vi noggrant har undersökt frågan om islamisk valutahandel och dess giltighet inom islamisk lag så försöker vi inte ge religiös vägledning till läsare av denna artikel eller till någon av deras bekanta. Som det framgår av den forskning som presenteras här är det säkert många som tycker att det under de rätta omständigheterna är valutahandel tillåtet enligt islamsk lag. Det kan däremot finnas vissa som inte är bekväma med dessa lösningar och det här är också ett helt giltigt sätt att se på det. Om du är intresserad av att undersöka det här närmare eller se hur varje valutamäklare implementerar sitt islamiska valutasystem så rekommenderar vi att du utvärderar våra bästa islamiska valutamäklare och talar och talar med dem direkt om du har några frågor eller oro över hur deras metoder relaterar till islamsk lag. En bra och respektabel valutamäklare kommer att ha konkreta svar och kommer som kan få dig att känna dig lugn.

DailyForex.com Team
Vi på DailyForex består av ett gäng analytiker och forskare från olika hörn i världen som håller oss informerade och uppdaterade dagligen från morgon till kväll om marknadsläget för att kunna förse dig med unika perspektiv och hjälpsamma analyser som kan hjälpa dig i ditt valutahandlande.

exclamation mark

Se till att dina kommentarer är lämpliga och att de inte marknadsför tjänster eller produkter, politiska partier, kampanjmaterial eller omröstningar. Kommentarer som innehåller missbrukande, vulgära, kränkande, hotande eller trakasserande språk eller personliga attacker av något slag kommer att raderas. Kommentarer med olämpligt innehåll kommer också att tas bort.

0 User comments

exclamation mark

Se till att dina kommentarer är lämpliga och att de inte marknadsför tjänster eller produkter, politiska partier, kampanjmaterial eller omröstningar. Kommentarer som innehåller missbrukande, vulgära, kränkande, hotande eller trakasserande språk eller personliga attacker av något slag kommer att raderas. Kommentarer med olämpligt innehåll kommer också att tas bort.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.