Förstå de stora globala valutorna

Alltför många valutahandlare gör misstaget att inte tänka på vad de handlar med utöver prisfluktuationer som syns på en skärm. Även om det vid valutahandel stämmer att priset är den viktigaste faktorn och att priser aldrig är för höga för att öka på eller för låga för att minska så kommer du att handla bättre över tid om du har en viss förståelse för vad som gör de valutor du handlar med unika. Att förstå de stora globala valutorna kommer att göra dig till en bättre, mer fokuserad och en mer lönsam handlare.

Vilka är de stora valutorna?

Det finns åtta valutor som är de viktigaste inom valutahandel. Dessa är som följer, mer eller mindre efter betydelse:

USD (Amerikansk dollar)

EUR (Euro)

JPY (Japansk yen)

GBP (Brittiskt pund)

CAD (Kanadensisk dollar)

CHF (Schweizisk franc)

AUD (Australiensk dollar)

NZD (Nya Zeeland dollar)

Utöver dessa blir den kinesiska yenen (CNY) allt viktigare, även om den inte är helt konvertibel ännu. Det finns en "onshore" yen och en "offshore" yen och den senare erbjuds för handel av många valutamäklare.

Rangordningen här ovan visades inte bara ordnad efter relativ BNP eller någon annan ekonomisk indikator. Istället har i beräkningen av vikt hänsyn tagits till omställbarhet, användningen som en global reserv och korrelation med andra viktiga råvaror. Till exempel finns det flera länder som t.ex. Indien som har mycket större ekonomier än exempelvis Schweiz eller Australien. Australien är dock en viktig producent av guld och flertalet andra råvaror som används i tillverkning, medan Schweiz banker har en stor andel av ett globalt privat kapital, särskilt gällande guld, vilket ger båda dessa valutor vikt utöver de nationella ekonomierna som de representerar. Man måste alltså tänka utöver enkel ekonomi för att lyckas förstå de stora globala valutorna.

Valutor är statsskuld

Alla moderna valutor är papper som inte stöds av något annat än löftet från nationens centralbank att hedra förpliktelsen. Valutor är alltså 100% skuld.

USD är kung

Det första som en valutahandlare bör vara uppmärksam på när man förstår de stora globala valutorna är att USD är av störst vikt. Alla de andra valutorna bedöms framför allt i deras värde mot USD. Därför kan du handla med valutor mycket enklare genom att fokusera på de andra sju valutorna i kombination med USD istället för att oroa dig för varje möjlig permutation men det finns några undantag.

Betydelsen av USD beror inte bara på den amerikanska ekonomins enorma storlek, vilken är större än någon annan nations och nästan lika stor som hela euroområdet. Det beror också på Amerikas unika ställning som arkitekt för det globala finansiella systemet och som världens enda supermakt. Den amerikanska dollarn är världens största reservvaluta och det finns större kontantförmögenhet i den amerikanska dollarn än i någon annan valuta.

Det innebär att USD vanligtvis kommer att vara den främsta drivkraften för rörelse hos valutor. Om handlare runt om i världen vill hålla kvar sina USD kommer priset att öka och tenderar då att driva de flesta andra valutorna nedåt och vice versa. Under de senaste 15 åren har USD följet mer förutsägbara och starkare trender än någon annan stor global valuta, vilket är något som hjälper till när det kommer till att förstå de stora globala valutorna.

”Säkra” vs ”riskabla” valutor

Av olika anledningar tenderar marknaden att se följande valutor som säkra tillflyktsorter, så de tenderar att öka i relativt värde när det råder marknadskaos på grund av rädsla för globala ekonomiska utsikter: USD, JPY och EUR. CHF brukade vara den ultimata säkra valutan men ses nu på grund av vissa vilda omvärderingar som utlösts av den schweiziska nationalbanken inte som lika säker, detta också på grund av den mycket höga negativa räntan på -0,75%.

De andra valutorna tenderar att fungera bra när det finns goda förutsättningar för global ekonomisk tillväxt. En uppskattning av risk mot riskfrihet är en känsla som är till stor hjälp när det kommer till att förstå de stora globala valutorna.

Råvaruvalutor

Vissa valutor är mycket positivt korrelerade av priserna av olika råvaror, eftersom dessa länder är stora producenter av de aktuella råvarorna. Viktiga exempel är CAD, vilken är positivt korrelerad med priset på råolja och AUD, vilken är positivt korrelerad med priset på guld. NZD tenderar att göra bra ifrån sig när det finns en ökad efterfrågan på mejeriprodukter och lamm.

Likviditet

flesta handlare kommer märka att olika valutapar har olika "personligheter": vissa är väldigt volatila och rör sig snabbt (ett bra exempel på detta är GBP / JPY), medan andra tenderar att bara röra sig två steg framåt och sen ett steg tillbaka (det perfekta exemplet här är EUR / USD). Detta beror på likviditeten i varje respektive valuta. Det finns fler euro och amerikanska dollar än vad det finns av de andra valutorna och det är därför deras priser tenderar att röra sig långsammare. Tittar man på valutor som GBP, JPY och CHF, där det finns ett mycket mindre antal och när de antingen har hög eller låg efterfrågan, kan en likviditetspressning leda till att priset rör sig mycket snabbt.

Tid på dygnet

Generellt rör sig valutakurserna mest under London och New Yorks öppettider, men också under deras lokala affärstimmar. Det betyder till exempel att GBP tenderar att vara ganska stillastående under Tokyo-sessionen, men att det kommer att tendera att vara mindre aktivitet för den australiensiska dollarn och den nya zeeländska dollarn förutom under de tidigare London- och senare New York-sessionerna som överlappar varandra till viss del med deras lokala affärstimmar. Detta beror dels på att valutakurser ofta rör på sig på grund av ekonomiska datasläpp och uttalanden från centralbanken som naturligtvis är planerade under lokala affärstimmar.

Medan de faktorer som tas upp i denna artikel inte kommer att bli de första eller de enda sakerna som handlare kommer att tänka på, kan det hjälpa många handlare att vara mer flexibla och framgångsrika när de handlar särskilda valutor att ha denna informationen i åtanke.

Adam Lemon
Adam har arbetat med forexhandel inom den finansella marknaden i över 12 år, inklusive 6 år tillsammans med Merrill Lynch. Han är certifierad i fond- samt investeringsförvaltning av U.K. Chartered Institute for Securities & Investment. Du kan läsa mer om Adam och ta del av hans lektioner i valutahandel här: FX Academy. OBS! För tillfället endast tillgängligt på engelska.