En guide till de 5 stora kryptovalutorna

Krypto

 

BitcoinBitcoin

Bitcoin är för närvarande den största, mest kända och mest värdefulla kryptovalutan. Den var också den första och som lanserades av den fortfarande anonyma "Satoshi Nakamoto" 2009. Dess marknadsvärde den 1 september 2017 var mer än 77 miljarder dollar och det uppskattades att det då fanns 3 miljoner individuella ägare av Bitcoins. Den accepteras av fler mäklare än någon annan kryptovaluta. Bitcoin är det självklara valet för de flesta investerare, spekulanter och handlare, detta eftersom det är den kryptovaluta med störst svängningar och den kan köpas, säljas eller på annat sätt handlas med via fler plattformar än något annat alternativ. Bitcoin skapas av mining som förr brukade kunna göras av helt vanliga datorer, både bärbara och stationära, men som inte längre är lika lätt att skapas. Vid nuvarande hastigheter för mining skapas det 12,5 Bitcoins var 10:e minut ungefär. Denna hastighet för skapandet kommer gradvis att sakta ner tills det totala antalet Bitcoins som existerar uppgår till högst 21 miljoner, vilket beräknas inträffa runt år 2140. Alla transaktioner, inklusive skapandet av nya Bitcoins och alla försäljningar och överföringar av Bitcoin, registreras i en offentlig huvudbok. På grund av detta måste transaktioner accepteras av de flesta noder i Bitcoins blockkedjeteknik och eftersom Bitcoin ägs relativt brett tar det minst 10 minuter innan en transaktion är helt verifierad. Bitcoin miners fungerar som noder inom blockkedjan och administrerar systemet och behandlar alla transaktioner. När alla 21 miljoner Bitcoin har blivit skapade kommer miners att ha ett ökat behov av att debitera transaktionsavgifter för att upprätthålla lönsamhet. Av denna anledning är handlare oroliga över att kryptovalutan kan komma att ställas inför ett problem i framtiden. Det är dock värt att notera att inköp av tillgångar och till och med handel med valutor också medför transaktionsavgifter, så Bitcoin är inte nödvändigtvis missgynnad jämfört med andra tillgångar man kan handla med. Miners kan redan debitera transaktionsavgifter om de så önskar och även välja vilka pågående transaktioner som ska prioriteras baserat på om de genererar en avgift. Det betyder att om du har bråttom kan du betala lite extra för att få din transaktion behandlad snabbare. Bitcoin-transaktioner och ägande är i stort sett privata eftersom även om blockkedjans huvudbok är offentlig och innehåller uppgifter över varje transaktion som någonsin gjorts så identifieras ägare med digitala referenser ("nycklar") och inte med namn eller andra identifierande faktorer. Ägare kan lagra och skydda sina nycklar med hjälp av olika metoder vilket kommer att beskrivas senare mer i detalj. Förutom att vara den största och mest kända kryptovalutan har Bitcoin en banbrytande och upprorisk image och stöds inte av några stora företag, den ses också som störande. Med andra ord skulle Bitcoin kunna vara kryptovalutornas Wikileaks!

 

EthereumEthereum

Ethereum är efter Bitcoin störst i storlek. Den gick live 2015 och utvecklades av en Bitcoin-programmerare som var missnöjd med Bitcoins funktionalitet. Dess marknadsvärde var den 1 september 2017 över 36 miljarder dollar, strax under hälften av Bitcoins marknadsvärde, och det finns cirka 750 000 individuella ägare av Ether (som är den tekniska benämningen på valutan). Den accepteras av mycket få mäklare och andra kommersiella organisationer som betalningsmedel. Poängen med Ethereum är att det är en blockkedjeteknik som är utformad för att använda sig av "smarta kontrakt", som är datorprotokoll avsedda att underlätta, verifiera eller genomdriva förhandlingar eller utförande av ett kontrakt. Sättet att se på Ethereum bör vara som en valuta för affärskontrakt via internet, i motsats till Bitcoin som syftar till att vara mer av ett värdelager och vara för generell handel. Det fantastiska med "smarta avtal" är att de styr sig själva: kontrakten upphör automatiskt om en part misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter. Med andra ord så liknar Ethereums funktionalitet Bitcoins. Ethereum utvinns också men reglerna hur det kommer att utvinnas i framtiden är mindre tydliga än Bitcoins regler. Ethereum lanserades av ett schweiziskt företag och har lite mer bolagsstil. Ethereum har haft en del negativ publicitet eftersom dess huvudbok framgångsrikt har blivit hackad, den har också genomgått flera splittringar, varav den första konstruerades som en metod för att återställa tillgångar som stulits vid hackningstillfället. En del analytiker menar emellertid att Ethereum sannolikt kommer att ta över Bitcoin i marknadsvärde vid någon tidpunkt i framtiden. De senaste månaderna har dock Bitcoins marknadsandel vuxit proportionellt snabbare än Ethereums.

 

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash är en avgrening från Bitcoin skapad den 1 augusti 2017 från en ”gaffel" i Bitcoin blockkedjan. Denna "gaffel" var resultatet av spänningar mellan de som prioriterade Bitcoin som ett värdelager (dvs. en investering) över ett bytesmedel (dvs handel med valutan). Vissa av de som utvinner Bitcoin ville att gränser skulle tas bort vilket skulle öka hastigheten hos transaktioner med valutan. Resultatet var att vissa Bitcoins delades för att bilda en ny kryptovaluta med en snabbare transaktionstid, denna valuta kallas för Bitcoin Cash. Den utvinns och fungerar på annat sätt som Bitcoin. Dess marknadsvärde den 1 september 2017 var över 9,8 miljarder dollar, ungefär en åttondel av Bitcoins marknadsvärde. Bitcoin Cash används för det mesta av personer som behöver erhålla sina inkomstflöden från kryptovalutor eller som behöver göra massor av snabba transaktioner. Det kan ses som ett investeringsinstrument eftersom det har en nisch på marknaden och efter splittringen råder det ingen tvekan om att priset har stigit snabbare än vad Bitcoins pris har.

 

RippleRipple

Ripple är den fjärde största kryptovalutan. Dess marknadsvärde den 1 september 2017 var strax under 9 miljarder dollar. Den släpptes 2012 och hade då varit under utveckling i 8 år innan dess. Ripple är ganska annorlunda än Bitcoin och Ethereum då den har mer en bolagsstil och stöd från bolag, den är också snarare ett decentraliserat nätverk för transaktioner än en kryptovaluta. Det utvecklades som ett snabbt och billigt betalningssystem som sker i realtid och det kan verifiera transaktioner på bara några sekunder, vilket är mycket snabbare än någon annan kryptovaluta. Den används redan av flera större banker som anser det är ett säkrare system än Bitcoin och andra kryptovalutor. Den egna valutan är "Ripple" men den kan stödja alla andra typer av värden, vare sig det handlar om fiat-valutor som t.ex. amerikansk dollar eller flygbiljetter och andra typer av värdehandlingar! Denna flexibilitet, liksom dess accepterande av banker, lockar till sig investerare som tror att Ripples teknik kommer att dominera marknaden och så småningom stiga högre än Bitcoin och Ethereum i marknadsvärde. Det bör dock noteras att dess värde har stigit mycket långsammare under det andra och tredje kvartalet av 2017 än värdet av andra stora kryptovalutor.

 

LitecoinLitecoin

Litecoin är den femte största kryptovalutan. Dess marknadsvärde den 1 september 2017 var 3,4 miljarder dollar. Den släpptes 2011 och var en ”gaffel” från Bitcoin, det vill säga en avgrening av Bitcoin. Dess funktion är nästan identisk med Bitcoin på alla sätt förutom att den alltid har haft en mycket snabbare handläggningstid och kan för närvarande bearbeta transaktioner nästan fyra gånger så snabbt som Bitcoin.

 

Översikt över the 5 största kryptovalutorna

Ur ett investerings- eller handelsperspektiv är det vettigt att som utgångspunkt se på skillnaderna och likheterna mellan var och en av de stora kryptovalutorna. På så sätt kan du se till att du inte köper för mycket av samma sak. Så, låt oss karakterisera var och en av kryptovalutorna. Huvudelementen som delar upp dem och kommer sannolikt att påverka deras framtidsutsikter är deras funktionalitet, marknadsvärde, stil, popularitet, säkerhet och handläggningstid som beskrivs nedan:

 

Tabell

Den anmärkningsvärda utstickaren är Ripple: den har kraftig bolagsstil och är ett nätverk istället för bara en valuta. I framtiden kan det kanske bli matrisen genom vilken alla eller nästan alla transaktioner för kryptovalutor körs.

Bortsett från Ripple finns den stora rivaliteten mellan Bitcoin och Ethereum och den senare hoppas på att snart ta över Bitcoin som ledare av marknadsvärde.

Bitcoin Cash och Litecoin kan länkas samman som valutor som är utformade för att vara optimerade för byteshandel i stället för att spara/investera.

Av dessa grundläggande skäl kan det vara bra att dela upp de fem i tre grupper:

  1. Ripple
  2. Bitcoin och Ethereum
  3. Bitcoin Cash och Litecoin

När det gäller en teknisk analys av marknadspriserna är historien mer komplex. Diagrammet nedan visar Bitcoin, Ethereum, Litecoin och Ripple i amerikansk dollar från 1 mars till september 2017.

Graph

Medan alla har ökat kraftigt under denna period, lägg märke till att Ripple fortfarande ligger långt under det högsta priset det slog den 17 maj medan de andra (riktiga) kryptovalutorna fortsatte att stiga under sommaren 2017. Bitcoin och Ethereum har stadigt fortsatt att göra nya toppar medan Litecoin fortfarande ligger under sin topp, vilket lättare kan ses i diagrammet nedan:

Prisförändringarna under de senaste sex månaderna tyder på att det finns giltighet i vår kategorisering av grupper. Observera också att kryptovalutorna med det lägre marknadsvärdet tycks visa starkare volatilitet, vilket inte heller är överraskande eftersom illikvida tillgångar oftast är mer volatila.

 

Mindre kryptovalutor

Om du funderar på att bli en långsiktig investerare i kryptovalutor kan det vara värt att tänka på att köpa lite av de mindre kända valutorna som kanske kan komma att bli mer dominerande. När man investerar i mycket riskabla portföljer görs de bästa vinsterna ofta av spektakulära vinster hos bara en eller två instrument. Därför kan en portfölj av små investeringar i de mindre kryptovalutorna potentiellt ge en stor avkastning.

Om du bestämmer dig för att investera i mindre kända kryptovalutor är det mycket viktigt att du gör egen forskning. Du kan se en lista över de 100 kryptovalutorna med högst marknadsvärde här. Vi vill också belysa några av dessa mindre alternativ som vi tror kan sticka ut ur mängden.

Golem - baserat på ett nätverk där vem som helst kan tjäna pengar att hyra ut oanvänd datorkraft via molnet. Just nu den 27: e största valutan enligt marknadsvärde.

Monero - annonseras som praktiskt taget omöjlig att hacka med en oöverträffad säkerhetsnivå. Just nu den 8: e största valutan enligt marknadsvärde.

Storj - valutan för ett blockkedjebaserat lagringssystem i molnet där valuta ges i utbyte mot man tillhandahåller lagringsutrymme.

Adam Lemon
Adam har arbetat med forexhandel inom den finansella marknaden i över 12 år, inklusive 6 år tillsammans med Merrill Lynch. Han är certifierad i fond- samt investeringsförvaltning av U.K. Chartered Institute for Securities & Investment. Du kan läsa mer om Adam och ta del av hans lektioner i valutahandel här: FX Academy. OBS! För tillfället endast tillgängligt på engelska.