Hur man använder en Stop Loss samt hur du går jämnt ut

En av de vanligaste och mest kostsamma misstag som görs av handlare är att man flyttar en stop loss via en handel för att gå jämnt ut men för snabbt. Det är psykologiskt attraktivt att flytta en stop loss för att gå jämnt ut, för att njuta av känslan och göra sig av med risken, men det är oftast inte en smart sak att göra, då det brukar resultera i att man snabbt gör sig av med potentiellt lönsamma möjligheter för tidigt. Stop loss bör endast flyttas efter en angiven tidsperiod har löpt ut, eller efter det att handeln rört sig till fördel med en relativt stor andel, jämfört med risken för handeln. Andra metoder kring beslut tenderar att ge dåliga resultat.

Frågan om huruvida du ska flytta en stopp, och om så är fallet, när bör du flytta den, beror också på din stil av handel, dvs din tolerans för förluster och dina vinstmål.

 

Ska du ens flytta en "Stop Loss" för att gå jämnt ut? 

Det är ett bra argument att aldrig flytta en "stop loss" för att gå jämnt ut. Trots allt, om du testar lönsamheten för en bra handelsstrategi med tydligt definierade regler, kommer det sällan att göra skillnad att flytta en "stopp" för den totala lönsamheten. Om du behandlar frågan om när man ska flytta en "stopp" som konst snarare än vetenskap, måste du vara en mycket bra handlare för att få ut ett bra resultat. De flesta nya aktörer gör troligen bättre i att undvika att flytta på "stops" helt och hållet, med undantag för till exempel en handel där redan tre fjärdedelar är enligt resultatmålet.

Om du har angett ett handels-och det har flyttat in din fördel, allt går bra. Kom ihåg att när du flyttar din "stop loss" för att gå jämnt ut, begränsar du samtidigt möjligheterna, så väl som riskerna. I själva verket är en flytt av ett "stopp" statistiskt sett samma som att plocka hem en vinst. Varför ta en vinst tidigt om du har tror på din handel från första början? Allt du gör här är att bjuda in till vanlig och normal volatiliteten på marknaden, och som kommer få bort dig från din position, och om du inte har en position, hur kommer du då att tjäna några pengar?

 

Statistiska verkligheten för handelsposter

Om du tittar på alla dina handelsposter, eller en hel del poster som genereras av en strategi, kommer du att finna att i de flesta fall, kommer priset tillbaka till nivån, även efter att en relativt lång tid har gått. Även när en teknisk utveckling har skett som visar att priset inte kommer att komma tillbaka, till exempel genom att lyfta ut en högre swing, låg eller lägre/högre swing, är det ändå troligt att priset tar sig tillbaka och når ny break-even stop loss.

För att ge ett exempel har jag granskat en trendstrategi inom handel som nyligen gav bra resultat. Stop loss är genomsnittliga-intervallet för en dag, så det är justerat för volatilitet. Jag tittade på alla riktigt bra positioner: de som skapat vinnande handel till risktal på minst 5 till 1. Resultatet var att det bara var säkert i ungefär hälften av dessa fall för att flytta stop loss för att bryta även efter att 48 timmar hade gått. Naturligtvis var detta en långsiktig handelsstrategi. Men det går att visa dig att det kan visserligen vara sant att många av de allra bästa affärerna går med vinst direkt, detta är vanligtvis inte statistiskt tillräckligt vanligt för att bygga upp en vinnande strategi på.

 

Vanligt tillvägagångssätt för att justera "Stop" förluster

Definerad tidsperiod

En metod som kan fungera är att vänta under en bestämd tid, en tid som borde ha gett din handel tillräckligt med tid realistiskt att "andas". När denna tid har gått förbi, och om din handel visar på förlust, avsluta omedelbart, om en vinst har skett, flytta stop loss till nollresultat. Om du tillämpar denna metod konsekvent, kan du spara "tidiga utträden" från dåliga affärer och vad du missar i alla tidiga utträden från affärer som visar sig vara bra avslut trots allt.

Flytande vinster lika med visst belopp

Du kan använda dig av mottot "låt inte en vinnare förvandlas till en förlorare" genom att flytta "stop" till gå jämnt ut även när den har presterat bra nog och är utanför "omloppsbanan" av entry-nivån. Du kommer förmodligen att klara dig bäst genom att vänta på att handeln är med vinst med minst 3 gånger beloppet av "stop loss" innan du gör detta.

Trailing Stop Loss

Detta kan fungera, men de bör inte heller tillämpas fram till och med att handeln visat på vinst med minst 3 gånger "stop loss", och storleken av denna "trailing stop loss" bör grundas på volatiliteten.

Teknisk stop loss justering

Ett mycket vanligt tillvägagångssätt, som oftast innebär att vänta på något av följande inträffa:

   1. En misslyckad omprov kring en ingångpost.

   2. En signifikant "högre hög" eller "lägre låg" som "bekräftar" ingångsposten

   3. En lyckad utbrytning i riktning mot handel

   4. En misslyckad breakout mot riktning av handel

Dessa kan fungera ibland, men kommer vanligtvis inte fungera tillräckligt ofta, särskilt inom "intraday" handel. "Fixed Pipe" belopp av vinsten Här flyttas "stop loss" till "jämnt ut" nivån även efter att visst fastsatt belopp av flytande resultat har uppnåtts. Detta är en dålig idé utom när priset är mycket närmare att ta hem vinsten jämfört med ingångpost.

Slutsats

Att flytta en "stop loss" till "gå jämnt ut" är samma som att ta hem en vinst. Om det är för tidigt att ta ut vinsten, är det ingen mening i att flytta en "stop loss" till att "gå jämnt ut". Förutom i fall där mycket skickliga personer handlar, är det svårt att vara lönsam om du strävar efter en genomsnittlig belöning i förhållande till en risknivå som är mindre än 3 till 1, så det är nog en dålig idé att flytta en "stop loss" till att "gå jämnt ut" tidigare än det. Varje valutapar eller "cross" har ett genomsnittligt dagligt utbud av volatilitet. Om din stop loss-nivå är inom hälften av denna summa, kommer det nog att inträffa inom de närmaste dygnet eller två. Överväg om detta ger tillräckligt med tid för att nå den typ av vinst som du letar efter. Ha inte bråttom med att justera en "stop loss".

Adam Lemon
About Adam Lemon
Adam har arbetat med forexhandel inom den finansella marknaden i över 12 år, inklusive 6 år tillsammans med Merrill Lynch. Han är certifierad i fond- samt investeringsförvaltning av U.K. Chartered Institute for Securities & Investment. Du kan läsa mer om Adam och ta del av hans lektioner i valutahandel här: FX Academy. OBS! För tillfället endast tillgängligt på engelska.
 

Recensioner för de mest besökta forexmäklarna