Sanningen bakom hävstång

Adam Lemon

De viktiga detaljerna kring hävstång, marginal och positionsdimensionering, är inte bara allmänt missförstådda, de är också oftast de största anledningarna till att handlare överlastar sina handelskonton. Det är därför det är mycket viktigt att se till att du förstår grunderna, vilka kan förklaras snabbt och enkelt.

Vad är hävstång i forex?

Hävstång är din totala högsta möjliga belåningsgrad. Låt oss säga att en handlare sätter in $100 hos en forex mäklare som tillåter en maximal hävstång på 100 till 1 (detta skulle vanligtvis skrivas 100:1). Det här innebär att mäklaren gör det möjligt för handlaren att kontrollera maximala medel om 100 gånger sin insats av $100, dvs $10,000. Många som handlar forex förstår inte ens att det finns ett nominellt värde på de affärer som de gör. Till exempel, 1 enhet av USD/JPY är värd $100,000. Om din mäklare erbjuder dig en maximal hävstång på 100 till 1 kan du inte köpa och sälja 1 hel enhet av USD/JPY såvida du inte har åtminstone 1% av det nominella värdet insatt på ditt konto (1% av $100,000) vilket är $1,000.

Beroende på marknadsförhållanden kan mäklare kräva ännu mer än den utannonserade maximala hävstången, vilket bara är det mesta de är beredda på att ge under de bästa förhållanden. Om förhållandena är mycket volatila sänker vanligtvis mäklare den tillgängliga maximala effektiva hävstången.

Om vi går tillbaks till vårt exempel med handlaren som sätter in $100 hos en forex mäklare som ger en maximal hävstång på 100:1, så kan den handlaren köpa och sälja som mest 0.1 enhet av USD/JPY. Detta beror på att $100 x 100 = $10,000 och det är värt en tiondel av USD/JPY.

Vad är marginal i forex?

Marginal är den minsta kontantdeposition som mäklaren kräver för att täcka eventuella öppna affärer. Det uttrycks ibland i procent. Om vi använder oss av vårt tidigare exempel, en handlare som vill köpa eller sälja 0.1 enhet av USD/JPY med en forex mäklare som erbjuder en maximal hävstång på 100:1 måste sätta in åtminstone $100 som en "marginal" för att täcka den affären. Marginal kan beräknas på följande sätt: Värdet på affären delat med hävstång. Här är det $10,000 delat med 100 vilket motsvarar $100. Uttryckt i procent kräver mäklaren en marginal insättning på 1%.

Vad är positions dimensionering i forex?

"Positions dimensionering" är den kvantitet som handlas. Varje valutapar kvantifieras genom en standardiserad mängd känd som en "enhet". Värdet på en enhet varierar mellan valutaparen. Till exempel, som jag redan har nämnt så är 1 enhet av USD/JPY nästan alltid värd $100,000 medan en enhet av EUR/USD nästan alltid är värd €100,000. Notera att detta innebär att om inte EUR/USD handlas vid 1.0000 kommer det verkliga värdet på 1 enhet USD/JPY och 1 enhet EUR/USD vara åtminstone lite annorlunda. Alla enheter är inte lika!

De flesta mäklares plattformar uttrycker positions dimensionering i form av enheter. Vissa visar andra mått såsom nominellt värde eller deras egna enhetliga system. Det är viktigt att förstå hur din mäklare kvantifierar positions dimensionering. Handlare tenderar att tänka på hur mycket pengar och hur många pips dom är villiga att riskera på en affär, gör en snabb uträkning för värdet per pip för att sedan översätta det till enhetsstorlek. Det är en bra idé att använda sig av en kalkylator för positions dimensionering eftersom kontant värdet per pip varierar med marknadsrörelser.

Vad är "verklig hävstång"?

En handlare kanske öppnar ett konto hos en mäklare som erbjuder en maximal hävstång på 100:1. Om du frågar handlare hur mycket hävstång han eller hon har så kanske du får svaret 100 till 1. Det här stämmer till viss del, men det är inte deras "verkliga hävstång", vilken kan variera från det ena tillfället till det andra. Verklig hävstång är hur mycket hävstång du har hos dina pågående affärer vid en viss tidpunkt.

Som ett exempel, låt oss föreställa oss att en handlare öppnar ett konto och sätter in $10,000. Hans mäklare erbjuder honom en maximal hävstång på 100 till 1. Han öppnar en affär i EUR/USD med ett nominellt värde av $10,000. Hur mycket hävstång har han? Ingen alls! Han har ingen verklig hävstång eftersom han totala exponering mot marknaden inte är större än den totala summan kontanter på hans konto. Även om affären skulle falla till ett värde av noll kan han inte förlora mer än vad han satte in.

Verklig hävstång beräknas som det totala nominella värdet av alla öppna affärer delat med kontots kapital (dvs hur mycket pengar som skulle finnas på kontot om alla affärer skulle stängas). Om vi går tillbaka till vårt första exempel och föreställer oss att vår handlare gör en ny affär som har ett nominellt värde på $10,000. Han har nu en hävstång på 2 till 1 (vi kan bortse från den lilla skillnaden som kan uppstå på grund av den första affären kan ge vinst eller förlust), eftersom han har två öppna affärer som båda två är värda $10,000.

Signal för marginal risk

En "signal för marginal risk" är när din mäklare säger till dig att du inte har tillräckliga tillgångar på ditt konto för att täcka dina skulder. Uttrycket härstammar från tiden före internet, då affärer gjordes per telefon. Om din marginal inte var tillräcklig för att täcka dina förlustaffärer ringde mäklaren och krävde att du antingen deponerade mer marginal eller gav upp ditt konto och accepterade att det var tomt.

Samma sak händer än idag, omedelbart och elektroniskt, utan samtalet. Du kan använda dig av din verkliga hävstång för att förstå risken att få ditt konto utplånat eller utsättas för katastrofala förluster från vilken återhämtning ofta är svår eller omöjlig. Till exempel, om din verkliga hävstång är 2 till 1 så kommer en negativ prisrörelse hos alla dina affärer på 50% att utplåna ditt konto.

Här är en tabell som visar maximal negativ prisrörelse innan konton utplånas för verklig hävstång:

Leverage 1

Fundera också på den följande tabellen, som visar hur mycket procentuell vinst som krävs för att återhämta sig från förluster:

img-responsive

Även om dessa siffror kan verka skrämmande kanske du tror att din stop loss order kommer att skydda dig från en katastrofal förlust. Det är inte nödvändigtvis korrekt. För det mesta utförs stop loss order utan glid eller med mycket lite glid. Tänk på tillfället då den schweiziska francen kopplades ifrån januari 2015, många handlare som hade en verklig hävstång på 3 till 1 blev helt utplånade eftersom många forex mäklare gjorde enorma prisförändringar utan att ge handlare möjlighet att avsluta sina affärer i ungefär en timme efter det att nyheten släppts. Samspelet mellan risk och inflytande är ett komplicerat och kontroversiellt ämne och jag kommer att ta det i den andra delen av den här artikeln som följer snart.

Adam Lemon
Adam har arbetat med forexhandel inom den finansella marknaden i över 12 år, inklusive 6 år tillsammans med Merrill Lynch. Han är certifierad i fond- samt investeringsförvaltning av U.K. Chartered Institute for Securities & Investment. Du kan läsa mer om Adam och ta del av hans lektioner i valutahandel här: FX Academy. OBS! För tillfället endast tillgängligt på engelska.

exclamation mark

Se till att dina kommentarer är lämpliga och att de inte marknadsför tjänster eller produkter, politiska partier, kampanjmaterial eller omröstningar. Kommentarer som innehåller missbrukande, vulgära, kränkande, hotande eller trakasserande språk eller personliga attacker av något slag kommer att raderas. Kommentarer med olämpligt innehåll kommer också att tas bort.

0 User comments

exclamation mark

Se till att dina kommentarer är lämpliga och att de inte marknadsför tjänster eller produkter, politiska partier, kampanjmaterial eller omröstningar. Kommentarer som innehåller missbrukande, vulgära, kränkande, hotande eller trakasserande språk eller personliga attacker av något slag kommer att raderas. Kommentarer med olämpligt innehåll kommer också att tas bort.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.